Sa patuloy na pagtupad ng Departamento sa layunin na makapagbigay ng mahusay at tapat na serbisyo para sa bawat Bulakenyo, ika-18 ng Agosto, 2023 ay personal na nagtungo ang mga kinatawan ng Panlalawigang Tanggapan upang bisitahin at inspeksyunin ang natapos na rehabilitasyon ng proyektong kontra baha sa Brgy. Saluysoy, Meycauayan.

TINGNAN | Nagtipon-tipon ngayong araw, ika-18 ng Agosto, 2023, ang mga miyembro ng Provincial Awards Committee (PAC) upang isagawa ang inisyal na balidasyon ng mga naisumiteng dokumento ng mga sangguniang bayan at panlungsod ng lalawigan para sa Local Legislative Award (2023). Kabilang sa mga dumalo sa gawaing ito ay ang mga pinuno at kinatawan mula sa Liga ng mga Bise Alkalde sa Pilipinas (VLMP), Panlalawigang Tanggapan ng Kagalingan at Pagpapaunlad ng Kaginhawaang Panlipunan (PSWDO), Panlalawigang Tanggapan ng Badyet (PBO), Panlalawigang Tanggapan ng Agrikultura (PAO), at Panlalawigang Tanggapan ng Kapaligiran at Kalikasan (BENRO).

Ika-10 ng Agosto, 2023, idinaos ng Panlalawigang Tanggapan ng Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal ang isang Oryentasyon ukol sa Seal of Good Local Governance for Barangay (SGLGB) alinsunod sa inilathalang Memorandum Sirkular Blg. 2023-103. Kabilang sa mga paksa na tinalakay sa aktibidad na ito ay patungkol sa pangkalahatang alituntunin, talatakdaan ng pagtatasa at komprehensibong diskusyon patungkol sa mga assessment areas (core at essential governance areas) na sakop ng SGLGB. Kabilang sa mga lumahok sa aktibidad na ito ay ang mga Punong Barangay, mga Kalihim, Ingat-Yaman, mga miyembro ng Sanggunian at iba pang opisyal ng mga lokal na pamahalaan ng lalawigan.

AGOSTO 10, 2023 | Upang mas mapabilis ang implementasyon ng mga proyekto sa ilalim ng Support to Barangay Development (SBDP) at mabigyang kasagutan ang mga katanungan at problema ng mga piling barangay, isinagawa ang pagpupulong patungkol sa pagsusumite ng mga kinakailangang dokumento sa ilalim ng FY 2023 Support to Barangay Development Program. Ang aktibidad na ito ay dinaluhan ng mga kawani mula sa Kagawaran at ilang mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaan.

TINGNAN | Sa patuloy na hangarin ng DILG Bulacan sa pagbibigay ng suporta at gabay sa mga lokal na pamahalaan ng lalawigan, isinagawa ngayong araw, ika-08 ng Agosto, 2023 ang Panlalawigang Oryentasyon sa Barangay Environmental Compliance Audit (BECA) 2023. Ang aktibidad na ito ay pinangunahan ni Panlalawigang Patnugot Myrvi Apostol-Fabia, CESO V, at dinaluhan ng mga Punong Barangay at iba pang mga Opisyal sa Barangay mula sa apat (4) na lungsod at dalawampung (20) bayan. Sa kabila ng malaking gampanin ng mga lingkod bayan, ang oryentasyong ito ay nagsilbing kasangkapan upang magabayan at mabigyan sila ng malalim na pananaw at kaalaman patungkol sa kanilang dedikasyon sa pagtalima sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapanatili sa kalinisan ng bawat barangay.

PROVINCIAL DIRECTOR'S MESSAGE

Untitled-2.png

 

 


Featured Video