Bumisita ang mga kawani ng Panrehiyong Tanggapan sa DILG Bulacan noong ika-22 ng Agosto, 2023, upang magbigay ng gabay at kaalaman patungkol sa mga transaksyon at iba't-ibang aspekto ng mga pinansyal at administratibong gawain.

 Kabilang rin sa mga natalakay sa aktibidad na ito ay ang mga pagbabago sa ibang alituntunin at polisiya ng Kagawaran para sa mas epektibo at mabilis na pagtugon sa mga pangagailangan ng mga pamahalaang lokal. Kabilang sa mga kawani na nagbahagi ng administratibong paggabay ay sina Acct. III Jean Hazel B. Mercado, HRMO III Crystal Joy C. Pineda, HRMO II Mary Lady Queen T. Tayag, at ADAS III Rosalie M. Dumana.

Ang mga inisyatibong tulad nito ay nakatutulong upang palakasin ang kakayahan ng mga kawani tungo sa maayos at epektibong serbisyo sa publiko, na nag-aambag sa pangkalahatang pag-unlad ng mga pamahalaang lokal.