Ang DILG Pampanga, sa pangunguna ni PD Myrvi Fabia, ay nagsagawa ng Tree Planting Activity sa Barangay Potrero, Bacolor, Pampanga noong ika-29 ng Setyembre 2021.

 Ang layunin ng aktibidad ay mabigyang prayoridad ang pangangalaga ng kalikasan, at pagtitiyak na ang mga tungkulin para sa malinis na kapaligiran ay patuloy na naisasagawa kahit sa gitna ng pandemya. Layunin din ng aktibidad na ito na matiyak ang kalakasan at kalusugang pangpisikal at pangmental ng mga empleyado.

Nagkaroon din ng sandaling pagpupulong kasama ang mga opisyal ng barangay upang sila ay hikayatin na maging kaisa sa mga programang pangkalikasan.

Matagumpay na naisagawa ang pagtatanim ng mga fruit bearing trees kasama ang mga opisyal ng barangay.

 

  
Featured Videos