Ang DILG Bulacan ay aktibong lumahok sa isang magkasunod na kaganapan ng Gawad Galing Barangay (GGB) ng ating Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan na pinamahalaan ng Tanggapan ng Pagpaplano at Pagpapaunlad ng Probinsya (PPDO). Ang GGB ay taunang proyekto ng Pamahalaang Panlalawigan na nagbibigay parangal sa Natatanging Gawaing Pambarangay, Lingkod Barangay, Boluntaryong Manggagawa at Volunteer Group. Ang mga kalahok ay sumailalim sa pagsisiyasat ng Lupon sa Pagsala (screening committee) na binubuo ng iba't-ibang tanggapan at sangay ng pamahalaan kabilang ang DILG Bulacan na kinakatawan ni LGOO II Apollo P de Leon.

 Ang selection committee o Lupon sa Pagpili naman ang siyang magbabalangkas ng pinakahuling proseso ng pagsala ng mga kalahok at magpapasiya ng mga pararangalan sa tatlong kategorya ng patimpalak.

 

Featured Videos