Matapos sumailalim sa Asynchronous Sangguniang Kabataan Mandatory Training (SKMT), sumagot sa isang online assessment si Lianne Alecxis D. Remonde, Ingat-Yaman ng Sangguniang Kabataan ng Brgy. Sto. Niño sa tanggapan ng DILG sa Munisipyo ng Dinalupihan noong Agosto 31, 2021.


Ang nasabing ASKMT ay ang pangalawa sa mga pagsasanay na naisagawa online sa Lalawigan ng Bataan. Ito ay pinangasiwaan nina LGOO VI Cristy M. Blanco, MLGOO ng Dinalupihan, LGOO III Danilyn M. Peña at LGOO II Laverne C. Gonzales, Jr., bilang kinatawan ng Pamahalaan ng Pagsasanay ng DILG Bataan at Kim P. Perillo, Pangulo ng Sangguniang Kabataan ng Brgy. Sto. Niño.
Ang SKMT ay isinasagawa alinsunod sa SK Reform Act ng 2015 kung saan ang lahat ng opisyales ng Sangguniang Kabataan ay kailangang sumailalim sa pagsasanay upang maayos na magampanan ang kanilang mga tungkulin.
Sa pagtatapos na pagpupulong, ipinahayag ni LGOO II Laverne Gonzales Jr. ang resulta ng online assessment at ang mga hakbang kasunod nito. Sa huli, pinaalalahanan ni LGOO VI Cristy Blanco ang mga Opisyal ng Sangguniang Kabataan ng Brgy. Sto. Niño na isapuso ang paglilingkod dahil bilang mga SK, hindi biro ang mga gampanin at responsibilidad na nakaatang sa kanila.

 

  
Featured Videos