Print 

Ngayong taon, ang Local Government Performance Management System - Seal of Good Local Governance (LGPMS-SGLG) ay magkakaroon ng Field/Pilot-Testing upang masuri, mapa-igting, at matiyak ang maayos na implementasyon ng programa sa mga susunod na taon.
Ang LGPMS ay isang instrumento upang makakalap ng mga impormasyon at mapadali ang pagpapadala at pagpapalitan ng mga datos sa pagitan ng mga tanggapan ng Kagawaran sa probinsyal, rehiyonal, at nasyonal na lebel.
Kaugnay dito, ang Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal – Gitnang Luzon, sa pamamagitan ng mga Panrehiyon at Panlalawigang SGLG Focal Persons ay nagsagawa ng oryentasyon noong Agosto 31, 2021. Ito ay dinaluhan ng mga representante at kawani ng mga lokal na pamahalaan sa rehiyon. Ang oryentasyon ay naglayong talakayin ang mga pamantayan, proseso, at mga kinakailangang dokumento sa ilalim ng programang SGLG. Tinalakay din dito ang wastong paggamit ng LGPMS.
Sa kanyang mensahe, ipinabatid ni Direktor Jay E. Timbreza, Punong Tagapagpatupad ng Panrehiyong Tanggapan, na sa gitna ng pandemya ang Kagawaran ay patuloy sa pagbibigay ng serbisyo at paggawa ng pamamaraan upang maayos at matagumpay na maipatupad ang mga programa para sa mabuting pamamahala ng mga lokal na pamahalaan.
Inanyayahan at minungkahi ni Direktor Timbreza sa mga lokal na pamahalaan ang paglahok sa field/pilot testing upang makapaghanda sa SGLG assessment sa mga susunod na taon.
Sa huling parte ng palatuntunan ay nagkaroon ng open forum upang talakayin, tugunan, at bigyang linaw ang mga isyu o mga katanungan tungkol sa programa.