TSLogo

 

 

facebook page

 


Ang Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal (DILG) sa Bulacan ay nakiisa sa pag gunita ng Pandaigdigang Memoryal ng Pagsindi ng Kandila para sa mga biktima ng HIV-AIDS na isinagawa noong ika-6 ng Mayo, 2024 sa Hiyas Pavillion, Hiyas ng Bulacan Convention Center, City of Malolos, Bulacan.

Sa pamamagitan ng makabuluhang gawaing ito, ipinapahayag ng DILG Bulacan ang kanilang suporta at pagpapahalaga sa mga naapektuhan ng HIV habang patuloy na nakikiisa sa mga programa para sa isang lipunan na malaya mula sa diskriminasyon at stigma.

PROVINCIAL DIRECTOR'S MESSAGE

Untitled-2.png

 

 


Featured Video