TSLogo

 

 

facebook page

 


ika-19 ng Abril, 2024 - Sa pangunguna ng DILG Bulacan, isinagawa ang kalibrasyon ng mga estado at datos upang matiyak na ang mga dokumento at impormasyon ay tugma kaugnay sa implementasyon ng Locally Funded Projects sa lalawigan.
Ibinahagi sa aktibidad ang tamang proseso ng pagpapatupad ng mga proyekto sa ilalim ng Local Government Support Fund - Financial Assistance to Local Government Units (LGSF-FALGU); Katayuan ng mga proyekto sa ilalim ng LGSF; Kalendaryo ng pagsusumite ng mga ulat; Kalibrasyon ng mga naisumite at kinakailangan dokumento; Resulta ng Local Project Monitoring Committee (LPMC) Functionality Assessment; Estado ng pag-eenroll ng mga proyekto sa subaybayan portal sa ilalim ng FY 2024 Results-Based Monitoring and Evaluation of LGUs Infrastructure Projects (RLIP); at Estado ng Municipal Water Supply and Sanitation Master Plan (MWSSMP) sa lalawigan ng Bulacan.
Ang aktibidad ay dinaluhan ng mga kawani mula sa Kagawaran at ilang mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaan.

PROVINCIAL DIRECTOR'S MESSAGE

Untitled-2.png

 

 


Featured Video