BAYAN NG SAN RAFAEL - Noong ika-14 ng Pebrero, 2023, sa pangunguna ni LGOO VI Diana Jean Garcia ay nagsagawa ang Pambayang Tanggapan ng Kagawaran ng isang pagsasanay para sa mga kawani at opisyal ng mga barangay sa nasabing bayan.

Kasama sa mga paksa ng nasabing gawain ay ang mga sumusunod: Wastong Pagbalangkas ng mga ordinansa at resolusyon, Paghahanda sa BDC at BECA Audits, Katarungang Pambarangay at Paghahanda sa LTIA Assessment. Gayundin, bahagi ng mga tinalakay ang tamang pag-iingat ng mga dokumento ng barangay kasama na ang teknikal na pagkuha ng larawan upang mas mahasa ang mga dumalo ukol dito at mas maisayos ang mga dokyumentasyon ng mga Pamahalaang Barangay. Ang nasabing paksa ay ibinahagi ni LGOO II Llhoyd Parungao, kinatawan ng Panlalawigang Tanggapan.

Ang gawaing ito ay bahagi ng pagnanais ng DILG Bulacan, kaisa ang mga pampook tagapagpakilos ng mga pambayang tanggapan na mas mapalakas pa ang mga barangay, bilang sila ang una sa hanay ng mga Pamahalaang Lokal na tumutugon sa pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan.

PROVINCIAL DIRECTOR'S MESSAGE

Untitled-2.png

 

 


Featured Video